Seguint les pautes pedagògiques que les cases de colònies han mantingut al llarg de la seva creació, i fomentant els valors que els són inherents com ara el respecte, la cooperació i la solidaritat, així com l'aposta clara per un model d'educació en el lleure, a la Guardialada hem centrat les nostres activitats per a les colònies escolars i el crèdit de síntesi per a l'ESO en dos eixos: la vida a pagès i la vida medieval.

Dos temes que van agafats de la mà, ja que la vida als pobles de pagès és, obligatòriament, sostenible i respectuosa amb el medi ambient, hereva de la vida que duien els nostre avantpassats medievals. L'explotació dels recursos naturals propers, el contacte amb els animals, la recopilació dels savis coneixements dels nostres avis i la responsabilitat a l'hora de reciclar i re-aprofitar, tant materials com aliments, són trets característics de la nostra consciència com a societat que aspira a ser més neta, més saludable i més justa.

Per això, totes les activitats plantejades per a les colònies dels més petits tenen com a objectiu el coneixement pràctic i la sensibilització en el respecte a la natura, així com conèixer la història del nostre poble i descobrir les nostres arrels.

Per als més grans, amb l'objectiu de promocionar i difondre el patrimoni cultural de la Segarra a través de la pràctica de l'esport, juntament amb el Consell Esportiu de la Segarra, hem elaborat un Crèdit de Síntesi que combina perfectament la pràctica de l'esport amb el coneixement del patrimoni cultural del nostre país, a través de criteris pedagògics.

La Segarra, Ruta dels Castells parteix de la premisa que mitjançant els valors educatius i formatius implícits en l'esport, es poden transmetre valors positius per la nostra societat com l'acceptació de les regles, el civisme, el treball en equip, el respecte, la tolerància, el diàleg i la comprensió.

A més, a La Guàrdia Lada podreu realitzar tallers que combinen ciència i gastronomia d'una manera totalment amena i pràctica.

Descarregueu-vos els dossiers d'activitats per fer-vos una idea de la programació que hem preparat i les seves tarifes.

 

 

FavPromote dossiers

Programa d'activitats escolars per a educació infantil i primària al voltant del món medieval i la seva societat.

ESCOLA MEDIEVAL

Fomentem el coneixement del medi natural i patrimonial de la Segarra a través de l'activitat física.

CRÈDIT SÍNTESI

Sortides d'un dia pels cicles infantil i primària amb activitats relacionades amb les tradicions, l'activitat física i la Natura.

CATÀLEG D'ACTIVITATS